Vi ger dig tid och omtanke när du behöver oss

Vår viktigaste uppgift är att ge dig rätt hjälp och stöd och finnas för dig när du behöver oss.
Med engagemang och värme arrangerar vi både kyrkliga och borgerliga begravningar.
Vi hjälper dig att ta ett värdigt avsked av den du stått nära.

Vi lyssnar till dina önskemål och möter varje människa med respekt, ödmjukhet och empati.
Med oss får du ge sorgen plats och tid oavsett om du väljer en begravningsakt med urna, kista
eller ingen ceremoni alls. Vi hjälper dig att forma en personlig begravning oavsett religion,
tradition och bakgrund.

Du kan känna trygghet i att vi är en auktoriserad begravningsbyrå.
Vi finns alltid till din hjälp.
Välkommen.

John och Frida Spjut, Kristina Zettervall
Falbygdens Begravningsbyrå