Hem / Att Ordna Begravning / Juridisk hjälp

Juridisk hjälp

I samband med dödsfall uppkommer ofta många frågor och osäkerhet kring juridiska frågor. Arvsrätten är t ex ett mycket komplicerat rättsområde, så det viktigt att anlita professionell hjälp. Vi kan förmedla den kompetens och den erfarenhet som krävs för att lösa de juridiska frågor som uppkommer.

John Spjut hos oss är den som hjälper till med de juridiska frågorna.

Bouppteckning

I bouppteckningen fastställs vilka som är arvtagare och hur egendomsförhållandena ser ut. Det är den som ligger till grund för bodelning och arvskifte. I samband med bouppteckningens upprättande gör vi alltid utförliga utredningar om försäkringar, släktförhållanden samt tillgångar och skulder.

Dödsboförvaltning

Förvaltningen omfattar allt praktiskt som t ex att betalning av räkningar, eftersändning av post, uppsägning av hyreskontrakt, försäljning av bostadsrätt, fastighet, lösöre osv. – efter överenskommelse.

Arvskifte


Om det är fler än en delägare i dödsboet upprättas enligt lag alltid ett arvskifte. I arvskiftet regleras avvecklingen och fördelningen av tillgångarna i dödsboet. Arvskiftet kan ses som ett avslut där man t ex gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande.


Testamente

Den som är förutseende och vill underlätta för sina anhöriga upprättar i god tid sitt eget testamente. Vi kan hjälpa till att förmedla den kompetens som krävs för att upprätta ett juridiskt hållbart testamente.

Vi erbjuder säker dokumentbevakning

Som auktoriserad begravningsbyrå kan vi erbjuda säker förvaring och bevakning av testamente, äktenskapsförord, gåvobrev, försäkringsbrev och andra viktiga dokument. Du kan då vara trygg i att dina anhöriga meddelas om dokumentens existens den dagen du inte längre finns.

Förvaring och bevakning av dina viktiga dokument sker via vår tjänst ”Dokumentbevakning”. Du lämnar in dina originaldokument till oss och vi förvarar dem säkert i ett bankfack. De bevakas sedan per automatik mot Skatteverket så att vi kan se till att de kommer fram vid ett dödsfall.

Livsarkivet – ett av dina viktigaste dokument

Vill du undvika att lämna efter dig ett arv av obesvarade frågor ska du fylla i ditt eget exemplar av Livsarkivet. Här skriver du ner dina önskemål inför begravningen och här lämnar du information om dina viktigaste dokument och var de förvaras.

Du är välkommen att hämta Livsarkivet kostnadsfritt hos oss på Falbygdens Begravningsbyrå. Vi hjälper dig att fylla i, förvara och kontinuerligt uppdatera ditt exemplar – även det utan kostnad. Du kan också välja att fylla i Livsarkivet kostnadsfritt direkt on-line på www.livsarkivet.se.

Priser – dokumentbevakning

Livsarkivet
Livsarkivet och bevakningen av dokumentet är kostnadsfritt.

Övriga dokument
Engångskostnad, inklusive förvaring av upp till 10 dokument, 1700 kr.