Hem / Gäst På Begravning / Minnesgåvor

Minnesgåvor

I dödsannonsen anges ofta en fond, som till exempel Hjärt-Lungfonden, Cancerfonden eller Hjärnfonden. Det är de som ordnar med begravningen som bestämmer om, och i så fall vilken fond som valt.

Att lämna en gåva till en fond är ett värdigt och uppskattat sätt att hedra minnet av en avliden person.

Många fonder har en gåvotelefon du kan ringa för att lämna din gåva. Du får då prata med en person som noterar vad det ska stå i minnesbladet och ge dig betalningsanvisningar. Be fonden att de skickar minnesbladet till oss så förmedlar vi det till anhöriga. Vi har tyvärr inte möjlighet att emot några pengar till minnesgåvor då det numera kräver banktillstånd.

På Svensk Insamlingskontrolls hemsida https://www.insamlingskontroll.se/90konto hittar du samtliga insamlingsorganisationer som har 90-konto. Med 90-konto garanteras att fonden använder din gåva till de ändamål som anges.

Du kan också klicka på annonsen på http://www.falbygdensbegravningsbyra.se/g%C3%A4st-p%C3%A5-begravning/d%C3%B6dsannons-och-minnesrum#/ och gå vidare till "Minnesgåva" där du har möjlighet att ge en gåva via vår hemsida. Detta kräver dock att du har ett betalkort som är upplåst för internet-betalning.